TPHCM: Dự kiến chi 120 tỉ cho 2.299 cán bộ không chuyên trách nghỉ việc

Theo Nghị định số 34/2019 của Chính phủ thì TPHCM có gần 2.300 cán bộ không chuyên trách dôi dư phải nghỉ việc.  Ảnh: Minh Quân
Theo Nghị định số 34/2019 của Chính phủ thì TPHCM có gần 2.300 cán bộ không chuyên trách dôi dư phải nghỉ việc. Ảnh: Minh Quân
Theo Nghị định số 34/2019 của Chính phủ thì TPHCM có gần 2.300 cán bộ không chuyên trách dôi dư phải nghỉ việc. Ảnh: Minh Quân
Lên top