TPHCM đổi tên một đoạn đường Đinh Tiên Hoàng thành Lê Văn Duyệt

Một đoạn đường Đinh Tiên Hoàng (quận Bình Thạnh) sẽ được đặt lại tên Lê Văn Duyệt.  Ảnh: Nguyễn Hữu Huy
Một đoạn đường Đinh Tiên Hoàng (quận Bình Thạnh) sẽ được đặt lại tên Lê Văn Duyệt. Ảnh: Nguyễn Hữu Huy
Một đoạn đường Đinh Tiên Hoàng (quận Bình Thạnh) sẽ được đặt lại tên Lê Văn Duyệt. Ảnh: Nguyễn Hữu Huy
Lên top