TPHCM: Đề xuất tăng giá vé xe buýt thêm 1.000 đồng/lượt

Việc nâng giá vé xe buýt tại TPHCM nhằm tăng thêm nguồn thu và sử dụng hiệu quả trợ giá từ ngân sách.  Ảnh: M.Q
Việc nâng giá vé xe buýt tại TPHCM nhằm tăng thêm nguồn thu và sử dụng hiệu quả trợ giá từ ngân sách. Ảnh: M.Q
Việc nâng giá vé xe buýt tại TPHCM nhằm tăng thêm nguồn thu và sử dụng hiệu quả trợ giá từ ngân sách. Ảnh: M.Q
Lên top