TPHCM: Đề xuất hơn 27.000 tỉ đồng làm 6 dự án kết nối các cảng biển

Toàn bộ các công trình nút giao Mỹ Thủy khi hoàn thành sẽ giúp giảm kẹt xe, tai nạn, tăng khả năng chuyên chở ở khu vực cảng Cát Lái. Ảnh: Minh Quân
Toàn bộ các công trình nút giao Mỹ Thủy khi hoàn thành sẽ giúp giảm kẹt xe, tai nạn, tăng khả năng chuyên chở ở khu vực cảng Cát Lái. Ảnh: Minh Quân
Toàn bộ các công trình nút giao Mỹ Thủy khi hoàn thành sẽ giúp giảm kẹt xe, tai nạn, tăng khả năng chuyên chở ở khu vực cảng Cát Lái. Ảnh: Minh Quân
Lên top