TPHCM đề xuất chuyển dự án nhà chuyên gia sang xây dựng nhà công nhân

Chính quyền Thành phố Thủ Đức đề xuất chuyển khu đất nhà chuyên gia sang xây dựng nhà dành cho công nhân. Ảnh: HC
Chính quyền Thành phố Thủ Đức đề xuất chuyển khu đất nhà chuyên gia sang xây dựng nhà dành cho công nhân. Ảnh: HC
Chính quyền Thành phố Thủ Đức đề xuất chuyển khu đất nhà chuyên gia sang xây dựng nhà dành cho công nhân. Ảnh: HC
Lên top