TPHCM: Đầu tư hàng trăm tỉ, kênh Ba Bò vẫn chưa hết ô nhiễm

Đoạn kênh Ba Bò thuộc địa phận TPHCM nước đen kịt, bốc mùi hôi thối. Ảnh: Minh Quân
Đoạn kênh Ba Bò thuộc địa phận TPHCM nước đen kịt, bốc mùi hôi thối. Ảnh: Minh Quân
Đoạn kênh Ba Bò thuộc địa phận TPHCM nước đen kịt, bốc mùi hôi thối. Ảnh: Minh Quân
Lên top