TPHCM đang thiết kế “thẻ xanh COVID-19” để mở cửa kinh tế

TPHCM đang nghiên cứu các giải pháp an toàn để từng bước mở cửa kinh tế.  Ảnh: Chân Phúc
TPHCM đang nghiên cứu các giải pháp an toàn để từng bước mở cửa kinh tế. Ảnh: Chân Phúc
TPHCM đang nghiên cứu các giải pháp an toàn để từng bước mở cửa kinh tế. Ảnh: Chân Phúc
Lên top