TPHCM: Đảm bảo cấp điện phục vụ bầu cử Quốc hội

Công nhân của EVNHCMC kiểm tra tủ điện để bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026. Ảnh Đức Long
Công nhân của EVNHCMC kiểm tra tủ điện để bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026. Ảnh Đức Long
Công nhân của EVNHCMC kiểm tra tủ điện để bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026. Ảnh Đức Long
Lên top