TPHCM: Cứ 170 người đi đường, có một người vi phạm

Qua kiểm tra của lực lượng chốt chặn, cứ 170 người đi đường, có một người vi phạm. Ảnh minh hoạ: Anh Tú
Qua kiểm tra của lực lượng chốt chặn, cứ 170 người đi đường, có một người vi phạm. Ảnh minh hoạ: Anh Tú
Qua kiểm tra của lực lượng chốt chặn, cứ 170 người đi đường, có một người vi phạm. Ảnh minh hoạ: Anh Tú
Lên top