TPHCM công bố các cơ sở kinh doanh được hoạt động khi áp dụng Chỉ thị 10

Cơ sở kinh doanh ăn uống tại TPHCM được hoạt động nhưng chỉ bán mang về.  Ảnh: Anh Tú
Cơ sở kinh doanh ăn uống tại TPHCM được hoạt động nhưng chỉ bán mang về. Ảnh: Anh Tú
Cơ sở kinh doanh ăn uống tại TPHCM được hoạt động nhưng chỉ bán mang về. Ảnh: Anh Tú
Lên top