TPHCM chốt danh sách 30 cán bộ lãnh đạo lấy phiếu tín nhiệm

Toàn cảnh kỳ họp thứ 12 HĐND TPHCM khóa IX.  Ảnh: M.Q
Toàn cảnh kỳ họp thứ 12 HĐND TPHCM khóa IX. Ảnh: M.Q
Toàn cảnh kỳ họp thứ 12 HĐND TPHCM khóa IX. Ảnh: M.Q
Lên top