TPHCM cho phép bán hàng online, giao nhận trực tuyến hoạt động lại

Bán hàng online, dịch vụ giao nhận trực tuyến được hoạt động trở lại thông qua shipper, doanh nghiệp vận tải, bưu chính và logistics...  Ảnh: Anh Tú
Bán hàng online, dịch vụ giao nhận trực tuyến được hoạt động trở lại thông qua shipper, doanh nghiệp vận tải, bưu chính và logistics... Ảnh: Anh Tú
Bán hàng online, dịch vụ giao nhận trực tuyến được hoạt động trở lại thông qua shipper, doanh nghiệp vận tải, bưu chính và logistics... Ảnh: Anh Tú
Lên top