TPHCM chính thức thu giá dịch vụ thoát nước từ năm 2022

Nguồn thu từ giá dịch vụ thoát nước được dùng một phần để đầu tư, phát triển hệ thống thoát nước.   Ảnh: Minh Quân
Nguồn thu từ giá dịch vụ thoát nước được dùng một phần để đầu tư, phát triển hệ thống thoát nước. Ảnh: Minh Quân
Nguồn thu từ giá dịch vụ thoát nước được dùng một phần để đầu tư, phát triển hệ thống thoát nước. Ảnh: Minh Quân
Lên top