TPHCM chính thức thí điểm "thẻ xanh COVID-19" để kiểm soát người dân

Ứng dụng "Y tế HCM" trên điện thoại thông minh. Ảnh: Minh Quân
Ứng dụng "Y tế HCM" trên điện thoại thông minh. Ảnh: Minh Quân
Ứng dụng "Y tế HCM" trên điện thoại thông minh. Ảnh: Minh Quân
Lên top