TPHCM chính thức thí điểm cách ly, điều trị 2 đối tượng F0 tại nhà

TPHCM chính thức cho F0 cách ly, điều trị tại nhà.  Ảnh: Anh Tú
TPHCM chính thức cho F0 cách ly, điều trị tại nhà. Ảnh: Anh Tú
TPHCM chính thức cho F0 cách ly, điều trị tại nhà. Ảnh: Anh Tú
Lên top