TPHCM chính thức duyệt chi dự án xây nhà hát hơn 1.500 tỉ đồng từ nguồn ngân sách

Nhà hát TPHCM hiện nay sức chứa quá nhỏ. Ảnh: TL
Nhà hát TPHCM hiện nay sức chứa quá nhỏ. Ảnh: TL
Nhà hát TPHCM hiện nay sức chứa quá nhỏ. Ảnh: TL
Lên top