TPHCM chính thức áp dụng khai báo y tế điện tử trên toàn địa bàn từ 24.6

Ứng dụng khai báo y tế điện tử sẽ được TPHCM chính thức áp dụng từ ngày 24.6.2021. Ảnh: Thế Lâm.
Ứng dụng khai báo y tế điện tử sẽ được TPHCM chính thức áp dụng từ ngày 24.6.2021. Ảnh: Thế Lâm.
Ứng dụng khai báo y tế điện tử sẽ được TPHCM chính thức áp dụng từ ngày 24.6.2021. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top