Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

TP.HCM: Chi tăng thêm thu nhập cần gắn với tinh giản biên chế

Quang cảnh kì họp sáng ngày khai mạc 15.3.2018 (ảnh:MQ).
Quang cảnh kì họp sáng ngày khai mạc 15.3.2018 (ảnh:MQ).