TPHCM chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống cơn bão Sanba

Bộ đội giúp dân Cần Giờ đi tránh bão số 16 vào cuối năm 2017 - ảnh Trường Sơn
Bộ đội giúp dân Cần Giờ đi tránh bão số 16 vào cuối năm 2017 - ảnh Trường Sơn
Bộ đội giúp dân Cần Giờ đi tránh bão số 16 vào cuối năm 2017 - ảnh Trường Sơn
Lên top