TPHCM chỉ đạo nhanh chóng "làm sạch, làm xanh" khu phong tỏa

Một số địa phương tại TPHCM đã lập chốt chặn “bảo vệ vùng xanh” tại các khu vực chưa có ca mắc COVID-19.  Ảnh: Ngọc Lê
Một số địa phương tại TPHCM đã lập chốt chặn “bảo vệ vùng xanh” tại các khu vực chưa có ca mắc COVID-19. Ảnh: Ngọc Lê
Một số địa phương tại TPHCM đã lập chốt chặn “bảo vệ vùng xanh” tại các khu vực chưa có ca mắc COVID-19. Ảnh: Ngọc Lê
Lên top