TPHCM: Chỉ đạo khắc phục tình trạng cá chết trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè