TPHCM: Cầu Thủ Thiêm 2 lùi thời gian hoàn thành sang giữa năm 2022

Cầu Thủ Thiêm 2 đình trệ thi công chưa nối được nhịp cầu cuối cùng từ thành phố Thủ Đức sang quận 1.  Ảnh: Minh Quân
Cầu Thủ Thiêm 2 đình trệ thi công chưa nối được nhịp cầu cuối cùng từ thành phố Thủ Đức sang quận 1. Ảnh: Minh Quân
Cầu Thủ Thiêm 2 đình trệ thi công chưa nối được nhịp cầu cuối cùng từ thành phố Thủ Đức sang quận 1. Ảnh: Minh Quân
Lên top