TPHCM: Cầu sắt An Phú Đông sắp khánh thành bị sà lan tông lệch nhịp

Hiện trường cầu sắt An Phú Đông bị sàn lan tông khiến nhịp cầu bị lệch khỏi trụ - Ảnh CTV
Hiện trường cầu sắt An Phú Đông bị sàn lan tông khiến nhịp cầu bị lệch khỏi trụ - Ảnh CTV
Hiện trường cầu sắt An Phú Đông bị sàn lan tông khiến nhịp cầu bị lệch khỏi trụ - Ảnh CTV
Lên top