Sau thất bại của tuyến buýt nhanh (BRT) tại Hà Nội:

TPHCM cần xem lại tuyến BRT số 1, để tránh đi vào “vết xe đổ”