TPHCM cần thực hiện các giải pháp ở mức cao hơn để cắt chuỗi lây nhiễm

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Ảnh: VGP
Lên top