TPHCM cấm xe nhiều tuyến đường phục vụ bắn pháo hoa chào năm mới

Người dân trong một lần chờ xem bắn pháo hoa ở trung tâm TPHCM.   Ảnh: Huân Cao
Người dân trong một lần chờ xem bắn pháo hoa ở trung tâm TPHCM. Ảnh: Huân Cao
Người dân trong một lần chờ xem bắn pháo hoa ở trung tâm TPHCM. Ảnh: Huân Cao
Lên top