Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

TPHCM cấm tàu thuyền, đò ngang hoạt động đề phòng bão số 12

TPHCM cấm tàu thuyền hoạt động nhằm ứng phó với bão số 12 - ảnh H.Trân
TPHCM cấm tàu thuyền hoạt động nhằm ứng phó với bão số 12 - ảnh H.Trân