TPHCM cấm tàu thuyền, đò ngang hoạt động đề phòng bão số 12

TPHCM cấm tàu thuyền hoạt động nhằm ứng phó với bão số 12 - ảnh H.Trân
TPHCM cấm tàu thuyền hoạt động nhằm ứng phó với bão số 12 - ảnh H.Trân
TPHCM cấm tàu thuyền hoạt động nhằm ứng phó với bão số 12 - ảnh H.Trân

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM