TPHCM: Bất chấp chỉ đạo, nhiều điểm lấn chiếm công viên chưa di dời

Nhiều điểm kinh doanh lấn chiếm mặt bằng công viên, vẫn chưa di dời theo chỉ đạo của lãnh đạo TP.HCM là trước ngày 30.4
Nhiều điểm kinh doanh lấn chiếm mặt bằng công viên, vẫn chưa di dời theo chỉ đạo của lãnh đạo TP.HCM là trước ngày 30.4
Nhiều điểm kinh doanh lấn chiếm mặt bằng công viên, vẫn chưa di dời theo chỉ đạo của lãnh đạo TP.HCM là trước ngày 30.4
Lên top