TPHCM: Báo động độ tuổi trẻ em bị xâm hại tình dục ngày càng nhỏ

Quang cảnh buổi giám sát của HĐND TPHCM về tình hình triển khai công tác phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em trên địa bàn TPHCM.  Ảnh: M.Q
Quang cảnh buổi giám sát của HĐND TPHCM về tình hình triển khai công tác phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em trên địa bàn TPHCM. Ảnh: M.Q
Quang cảnh buổi giám sát của HĐND TPHCM về tình hình triển khai công tác phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em trên địa bàn TPHCM. Ảnh: M.Q
Lên top