Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

TPHCM ban hành quyết định tách thửa mới

UBND TPHCM vừa ký ban hành quyết định tách thửa mới. Ảnh: Ngọc Tiến
UBND TPHCM vừa ký ban hành quyết định tách thửa mới. Ảnh: Ngọc Tiến