TPHCM bác thông tin "sẽ áp dụng Chỉ thị 16 về phòng chống dịch từ 19.6"

Lên top