TPHCM áp dụng Chỉ thị 16, người dân ra khỏi nhà coi chừng bị phạt

Người dân TPHCM ra khỏi nhà không đúng quy định, không có lý do chính đáng sẽ bị phạt trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16.  Ảnh: Anh Tú
Người dân TPHCM ra khỏi nhà không đúng quy định, không có lý do chính đáng sẽ bị phạt trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16. Ảnh: Anh Tú
Người dân TPHCM ra khỏi nhà không đúng quy định, không có lý do chính đáng sẽ bị phạt trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16. Ảnh: Anh Tú
Lên top