TPHCM: 822 người vận hành Thành phố Thủ Đức sau năm 2025

UBND TPHCM sẽ sắp xếp cán bộ sau khi Thành phố Thủ Đức được thành lập.   Ảnh: Minh Quân
UBND TPHCM sẽ sắp xếp cán bộ sau khi Thành phố Thủ Đức được thành lập. Ảnh: Minh Quân
UBND TPHCM sẽ sắp xếp cán bộ sau khi Thành phố Thủ Đức được thành lập. Ảnh: Minh Quân
Lên top