TPHCM: 8.200 tỉ đồng cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên

Kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên dài  hơn 32,7 km dự kiến đầu tư 8.200 tỉ đồng cải tạo kênh. Ảnh: Minh Quân
Kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên dài hơn 32,7 km dự kiến đầu tư 8.200 tỉ đồng cải tạo kênh. Ảnh: Minh Quân
Kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên dài hơn 32,7 km dự kiến đầu tư 8.200 tỉ đồng cải tạo kênh. Ảnh: Minh Quân
Lên top