TPHCM: 5 năm, tiết kiệm gần 4.580 tỉ đồng tiền điện

Các gia đình thi đua tiết kiệm điện tiêu biểu nhận khen thưởng. Ảnh Nam Dương
Các gia đình thi đua tiết kiệm điện tiêu biểu nhận khen thưởng. Ảnh Nam Dương
Các gia đình thi đua tiết kiệm điện tiêu biểu nhận khen thưởng. Ảnh Nam Dương
Lên top