TPHCM: 45 dự án giao thông phấn đấu hoàn thành trong năm 2021

Cầu Mỹ Thủy 3 thuộc dự án nút giao thông Mỹ Thủy (thành phố Thủ Đức) chuẩn bị đưa vào sử dụng nhằm giảm áp lực ùn tắc cho khu vực cảng Cát Lái.  Ảnh: Minh Quân
Cầu Mỹ Thủy 3 thuộc dự án nút giao thông Mỹ Thủy (thành phố Thủ Đức) chuẩn bị đưa vào sử dụng nhằm giảm áp lực ùn tắc cho khu vực cảng Cát Lái. Ảnh: Minh Quân
Cầu Mỹ Thủy 3 thuộc dự án nút giao thông Mỹ Thủy (thành phố Thủ Đức) chuẩn bị đưa vào sử dụng nhằm giảm áp lực ùn tắc cho khu vực cảng Cát Lái. Ảnh: Minh Quân
Lên top