TPHCM: 228 trường hợp bị lập biên bản trong ngày đầu tổng kiểm tra

Lên top