TPHCM: 10 năm ngầm hóa hơn 2.760 km đường điện

Công nhân ngành điện TPHCM ngầm hóa lưới điện. Ảnh Đức Long
Công nhân ngành điện TPHCM ngầm hóa lưới điện. Ảnh Đức Long
Công nhân ngành điện TPHCM ngầm hóa lưới điện. Ảnh Đức Long
Lên top