TP.Hải Dương yêu cầu người về từ tỉnh phía Nam khai báo trong vòng 2 giờ

TP.Hải Dương yêu cầu người dân về từ các tỉnh phía Nam, vùng dịch khai báo y tế chậm nhất 2 giờ khi về tới địa phương. Ảnh minh hoạ Cổng TTĐT Hải Dương
TP.Hải Dương yêu cầu người dân về từ các tỉnh phía Nam, vùng dịch khai báo y tế chậm nhất 2 giờ khi về tới địa phương. Ảnh minh hoạ Cổng TTĐT Hải Dương
TP.Hải Dương yêu cầu người dân về từ các tỉnh phía Nam, vùng dịch khai báo y tế chậm nhất 2 giờ khi về tới địa phương. Ảnh minh hoạ Cổng TTĐT Hải Dương
Lên top