TP.Hải Dương tập huấn cho tiểu thương tự test nhanh COVID-19

Lấy mẫu xét nghiệm tại thành phố Hải Dương. Ảnh Cổng TTĐT TP.Hải Dương
Lấy mẫu xét nghiệm tại thành phố Hải Dương. Ảnh Cổng TTĐT TP.Hải Dương
Lấy mẫu xét nghiệm tại thành phố Hải Dương. Ảnh Cổng TTĐT TP.Hải Dương
Lên top