TP.Hải Dương tạm dừng tổ chức cưới hỏi, dịch vụ thể thao trong nhà từ 18.11

TP.Hải Dương tiếp tục dừng nhiều dịch vụ kinh doanh từ 0h ngày 18.11. Ảnh: Cổng TTĐT TP.Hải Dương
TP.Hải Dương tiếp tục dừng nhiều dịch vụ kinh doanh từ 0h ngày 18.11. Ảnh: Cổng TTĐT TP.Hải Dương
TP.Hải Dương tiếp tục dừng nhiều dịch vụ kinh doanh từ 0h ngày 18.11. Ảnh: Cổng TTĐT TP.Hải Dương
Lên top