TP.Hải Dương quản lý chặt chẽ người ho, sốt, đi về từ vùng có dịch

TP.Hải Dương kiểm tra, lập danh sách quản lý các trường hợp ho, sốt, đi về từ tỉnh ngoài, vùng có dịch. Ảnh minh hoạ: PV
TP.Hải Dương kiểm tra, lập danh sách quản lý các trường hợp ho, sốt, đi về từ tỉnh ngoài, vùng có dịch. Ảnh minh hoạ: PV
TP.Hải Dương kiểm tra, lập danh sách quản lý các trường hợp ho, sốt, đi về từ tỉnh ngoài, vùng có dịch. Ảnh minh hoạ: PV
Lên top