TP.Hải Dương hoả tốc dừng chỉ đạo "mở" lại nhiều dịch vụ từ 15.9

TP.Hải Dương tiếp tục dừng nhiều dịch vụ kinh doanh phòng dịch COVID-19. Ảnh Cổng TTĐT TP.Hải Dương
TP.Hải Dương tiếp tục dừng nhiều dịch vụ kinh doanh phòng dịch COVID-19. Ảnh Cổng TTĐT TP.Hải Dương
TP.Hải Dương tiếp tục dừng nhiều dịch vụ kinh doanh phòng dịch COVID-19. Ảnh Cổng TTĐT TP.Hải Dương
Lên top