TP.Hải Dương dừng dịch vụ giải trí, đóng cửa công viên, vườn hoa từ 25.7

TP.Hải Dương dừng hàng loạt dịch vụ kinh doanh từ 25.7 để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
TP.Hải Dương dừng hàng loạt dịch vụ kinh doanh từ 25.7 để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
TP.Hải Dương dừng hàng loạt dịch vụ kinh doanh từ 25.7 để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Lên top