TP.Hải Dương dừng dịch vụ ăn uống, không tập trung quá 2 người nơi công cộng

TP.Hải Dương bổ sung biện pháp phòng, chống dịch từ ngày 30.7. Ảnh Thành Đông ngày mới
TP.Hải Dương bổ sung biện pháp phòng, chống dịch từ ngày 30.7. Ảnh Thành Đông ngày mới
TP.Hải Dương bổ sung biện pháp phòng, chống dịch từ ngày 30.7. Ảnh Thành Đông ngày mới
Lên top