TP.Hải Dương cho phép hoạt động trở lại nhiều dịch vụ từ 0h ngày 27.8

TP.Hải Dương điều chỉnh một số biện pháp phòng dịch từ ngày 27.8. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
TP.Hải Dương điều chỉnh một số biện pháp phòng dịch từ ngày 27.8. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
TP.Hải Dương điều chỉnh một số biện pháp phòng dịch từ ngày 27.8. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Lên top