TP.Hà Giang: Nước đã rút, người dân sinh hoạt bình thường

Sáng 26.6, tại TP.Hà Giang, chỉ còn mưa, không còn cảnh ngập lụt như những ngày trước. Ảnh: X.T
Sáng 26.6, tại TP.Hà Giang, chỉ còn mưa, không còn cảnh ngập lụt như những ngày trước. Ảnh: X.T