TP.Đà Nẵng cần tính phương án tái hoạt động sản xuất, kinh doanh

Chính quyền TP.Đà Nẵng đang tính đến phương án chuyển đổi trạng thái sang vừa sản xuất, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: H.L
Chính quyền TP.Đà Nẵng đang tính đến phương án chuyển đổi trạng thái sang vừa sản xuất, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: H.L
Chính quyền TP.Đà Nẵng đang tính đến phương án chuyển đổi trạng thái sang vừa sản xuất, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: H.L
Lên top