TP.Buôn Ma Thuột tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 thêm 7 ngày

Người dân TP.Buôn Ma Thuột dùng phiếu đi chợ để mua lương thực trong thời gian áp dụng giãn cách theo Chỉ thị số 16. Ảnh: B.T
Người dân TP.Buôn Ma Thuột dùng phiếu đi chợ để mua lương thực trong thời gian áp dụng giãn cách theo Chỉ thị số 16. Ảnh: B.T
Người dân TP.Buôn Ma Thuột dùng phiếu đi chợ để mua lương thực trong thời gian áp dụng giãn cách theo Chỉ thị số 16. Ảnh: B.T
Lên top