TP Vinh xét nghiệm cộng đồng lần 3, quyết “tát cạn” F0

TP. Vinh (Nghệ An) triển khai lấy mẫu cộng đồng xét nghiệm tầm soát COVID-19. Ảnh: PV
TP. Vinh (Nghệ An) triển khai lấy mẫu cộng đồng xét nghiệm tầm soát COVID-19. Ảnh: PV
TP. Vinh (Nghệ An) triển khai lấy mẫu cộng đồng xét nghiệm tầm soát COVID-19. Ảnh: PV
Lên top